Thứ tư, Ngày: 05/10/2022

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

SÁCH HAY THÁNG 08/2022: Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu - Để sống lâu , khỏe mạnh - Tác giả James B. Lavalle ; Bách Nguyễn dịch

Cung cấp các kiến thức về xét nghiệm máu như: Bảng Lipid, bảng sinh hoá máu, chức năng gan, công thức máu, hormone và các xét nghiệm tuỳ chọn.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN VÀ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Kể từ 18/07 đến 18/08/2022, Thư viện triển khai thu thập ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với hoạt động Thư viện và điều tra nhu cầu tin của người sử dụng Thư viện.
Đối tác
Quảng cáo