Thứ tư, Ngày: 20/10/2021

Bộ sưu tập Các phác đồ điều trị

Tổng hợp tài liệu toàn văn các phác đồ điều trị

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

SÁCH HAY THÁNG 06/2021: KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu

Giới thiệu ấn phẩm KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu = KPI - Key performance indicators : Phương pháp xây dựng và triển khai hệ thống KPI của tác giả David Parmenter do Mai Chí Trung dịch.

Call for Application: SG Academies ASEAN Fellowship Programme

Call for Application SG ACADEMIES ASEAN FELLOWSHIP PROGRAMME Dear Fellows The SG Academies ASEAN Fellowship Programme (2021 Round) is now open for application.
Đối tác
Quảng cáo