Thứ bảy, Ngày: 21/05/2022

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

SÁCH HAY THÁNG 03/2022: Bên lề khoa học - Tác giả TS. Trương Văn Tân

Tập hợp những bài viết bàn về những tệ nạn trong nghiên cứu khoa học nói chung, những bất cập trong nghiên cứu và giáo dục tại Việt Nam nói riêng. Giới thiệu những ghi chép về khoa học, ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa, lịch sử vùng miền để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của tác giả.
Đối tác
Quảng cáo