Thứ hai, Ngày: 27/05/2024

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

Thông báo dùng thử cơ sở dữ liệu CAS SciFinder Discovery Platform

Cơ sở dữ liệu CAS SciFinder Discovery Platform (gọi tắt là SciFinder) thuộc Hội Hóa học Hoa Kỳ là một trong những cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu các ngành khoa học hóa học được sử dụng nhiều nhất hiện nay trên thế giới.

Công bố TOP 8 Vòng chung kết - Cuộc thi giới thiệu sách - Chủ đề "READ, WRITE & LOVE"

Ban Tổ chức xin chúc mừng TOP 8 bạn thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi giới thiệu sách - Chủ đề "READ, WRITE & LOVE".
Đối tác
Quảng cáo