Thứ năm, Ngày: 07/12/2023

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

SÁCH HAY THÁNG 01/2023: Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản - Chủ biên PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm

Bộ sách gồm 02 tập: Tập 1 - Dành cho bác sĩ lâm sàng; Tập 2 - Dành cho phôi học lâm sàng.

KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG MỘT SỐ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM KIỂM TRA TRÙNG LẶP ITHENTICATE

Nhằm đánh giá về mức độ hài lòng và nhu cầu sử dụng 02 cơ sở dữ liệu Lexicomp, McGraw-Hill Access (gồm Access Medicine, Access Pharmacy và Case Files Collection) và phần mềm kiểm tra trùng lặp Ithenticate, Thư viện triển khai khảo sát lấy ý kiến của người sử dụng Thư viện. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ tham khảo để Thư viện trình Ban Giám hiệu Nhà trường về việc mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu này trong năm học 2023 – 2024.
Đối tác
Quảng cáo