Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.100

: 3.315

Đề nghị bổ sung tài liệu

Là kênh thông tin để bạn đọc yêu cầu Thư viện bổ sung các tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hình thức đề nghị bổ sung tài liệu:

Cách 1: Điền phiếu đề nghị bổ sung tài liệu online TẠI ĐÂY

Cách 2: Nộp phiếu đề nghị bổ sung tài liệu bằng bản in (theo định kỳ đầu tháng 5 hằng năm)

- Tải phiếu TẠI ĐÂY

- Điền đầy đủ thông tin, ký tên và gửi về Thư viện qua email library@ump.edu.vn và qua đường công văn

Nhân viên Thư viện phụ trách công tác bổ sung tài liệu sẽ tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu và phản hồi cho bạn đọc.

 

Xem thêm: Nhân viên phụ trách tài nguyên