Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.038.993

: 3.208

Đăng ký phòng học nhóm

1. Đối tượng sử dụng:

- Giảng viên, CBVC, học viên sau đại học và sinh viên thuộc trường.

2. Thời gian phục vụ:

Thời gian đăng ký sử dụng phòng học nhóm sẽ được chia thành các ca như sau:

- Thứ Hai - Thứ Sáu:

+ Ca 1: 8h00 - 11h00;

+ Ca 2: 13h30 - 16h30;

+ Ca 3: 16h30 – 20h00;

- Thứ  Bảy:

+ Ca 1: 8h00 - 11h00;

+ Ca 2: 13h30 – 16h00.

3. Đăng kí sử dụng:

Người sử dụng thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng ký thông tin qua mẫu phiếu trực tuyến.

 https://forms.office.com/r/rfvwhG1mY1

- Bước 2: Thư viện xác nhận cho mượn/ không cho mượn qua email trong vòng 24 giờ.

- Lưu ý: Người sử dụng muốn hủy mượn phòng học nhóm thì có thể liên hệ nhân viên Thư viện tại Quầy lưu hành hoặc gửi qua email library@ump.edu.vn.

- Bước 3: Người sử dụng đến quầy lưu hành để làm thủ tục mượn/trả trước 15 phút.

- Bước 4: Trả phòng học nhóm và nhận lại thẻ.

4. Quy định sử dụng phòng học nhóm:

- Phòng học nhóm ưu tiên phục vụ cho mục đích thảo luận nhóm, thuyết trình, giảng dạy, nghiên cứu.

- Số lượng người tham gia: Từ 04 đến 20 người.

- Người sử dụng được sử dụng tivi, máy lạnh trong quá trình sử dụng phòng.

- Người sử dụng có trách nhiệm giữ gìn trật tự, đi nhẹ, nói khẽ trong thời gian sử dụng, tránh ảnh hưởng đến không gian học tập bên ngoài.

- Người sử dụng phải thực hiện các quy định về sử dụng trang thiết bị theo quy định của Nội quy Thư viện.

- Người sử dụng tắt các thiết bị và kiểm tra tài sản cá nhân trước khi rời khỏi phòng./.

►►Dịch vụ hỗ trợ: Thư viện hỗ trợ người dùng chuẩn bị tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong thời gian sử dụng phòng học nhóm

►► Truy cập các cơ sở dữ liệu:

- CSDL OPAC

- CSDL điện tử mua quyền truy cập

- CSDL điện tử miễn phí

Xem văn bản gốc tại đây