Thứ tư, Ngày: 27/09/2023

Thống kê truy cập

875.670

: 16.669

Đăng ký phòng học nhóm

Là dịch vụ đăng ký sử dụng phòng học nhóm tại Thư viện để phục vụ cho mục đích giảng dạy của các đơn vị đào tạo hoặc của giảng viên; hoặc cho mục đích học tập, thảo luận nhóm của sinh viên, học viên thuộc Đại học Y Dược TP.HCM.

Kèm theo dịch vụ này, Thư viện luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đọc trong việc chuẩn bị tài liệu để sử dụng theo lớp/ nhóm.

 

►► Điền phiếu đăng ký sử dụng phòng học nhóm

►► Truy cập các CSDL của Thư viện:

- CSDL OPAC

- CSDL điện tử mua quyền truy cập

- CSDL điện tử miễn phí