Chủ nhật, Ngày: 03/03/2024

Thống kê truy cập

968.514

: 1.224

Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Thư viện giới thiệu bộ hướng dẫn nghiên cứu cung cấp các thông tin, chỉ dẫn, thủ thuật cho người làm nghiên cứu. Nguồn thông tin tham khảo từ website Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng.

  1. Chỉ số khoa học và định danh
  2. Tài nguyên & Tiện ích
  3. Chuẩn bị
  4. Kỹ năng nghiên cứu
  5. Gửi bài
  6. Công bố

Nguồn: https://lib.tdtu.edu.vn/vi/huong-dan/bo-huong-dan-nghien-cuu