Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.028

: 3.243

Hướng dẫn cần thiết

►► Video giới thiệu Thư viện: Tiếng ViệtTiếng Anh

►► Bookmark Tips kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả

►► Bookmark Dịch vụ Cung cấp thông tin theo yêu cầu

►► Hướng dẫn khai thác y văn tại Thư viện dành cho Nghiên cứu sinh và Học viên Sau đại học

1. Đăng ký tài khoản Thư viện

2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản Thư viện

3. HDSD các CSDL điện tử mua quyền truy cập

♦ HDSD CSDL Uptodate

♦ HDSD CSDL Research4Life

♦ HDSD CSDL Elsevier-eLibrary

♦ HDSD CSDL Karger Journal

♦ HDSD CSDL OVID

♦ HDSD CSDL Springer Link

♦ HDSD CSDL VISTA

HDSD CSDL STD-VISTA (video)

HDSD CSDL CESTI

HDSD CSDL Oxford Academic

HDSD CSDL sách điện tử WILEY

HDSD CSDL Wiley Online Library

Video Youtube

4. Hướng dẫn truy cập từ xa các CSDL điện tử qua cổng RemoteX

Tài liệu .pdf

Video trên kênh Youtube LIB-UMP Chanel

5. Hướng dẫn sử dụng PubMed

6. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu môn học

7. Hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC), gia hạn và đặt trước tài liệu

8. HDSD CSDL Tài liệu điện tử trên OPAC

9. Hướng dẫn sử dụng phòng học nhóm

10. Hướng dẫn sao chụp tài liệu

11. Hướng dẫn truy cập internet

12. HDSD CSDL Thư viện số Tài liệu nội sinh - ĐHQGHN

13. Nguyễn Thu Tịnh. Nâng cao kỹ năng tìm tài liệu tham khảo cho sinh viên y khoa. Hội nghị giáo dục y học của sinh viên toàn quốc, Tháng 6 2023, Tp. Hồ Chí Minh.