Thứ hai, Ngày: 27/05/2024

Thống kê truy cập

1.026.559

: 15.455

Đăng ký tài khoản Thư viện

Đối tượng

♦ Sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, cán bộ - viên chức thuộc Đại học Y Dược TP.HCM

Hình thức cấp tài khoản Thư viện

♦ Cấp tài khoản không kèm thẻ

Quy trình đăng ký tài khoản Thư viện ⇒ Xem Quy trình đăng ký tài khoản TV

♦ Điền thông tin vào phiếu đăng ký làm thẻ

- Phiếu đăng ký dành cho sinh viên

- Phiếu đăng ký dành cho HVSĐH, NCS, GV-CBCC-VC

♦ Nộp lệ phí theo quy định

♦ Nhận thông tin tài khoản từ nhân viên phụ trách mở tài khoản

Phí đăng ký tài khoản

♦ Đối với sinh viên: 20.000đ/năm

♦ Đối với học viên sau đại học: 50.000đ/năm (nếu cấp tài khoản không kèm thẻ)

Gia hạn

♦ Sau 01 năm sử dụng kể từ ngày đăng ký tài khoản Thư viện, bạn đọc phải gia hạn tài khoản Thư viện

♦ Phí gia hạn: 20.000đ (đối với sinh viên); 50.000đ (đối với HVSĐH, NCS, GV-CBCC-VC)

Thông tin tài khoản

♦ Đối với tài khoản Thư viện được tích hợp với thẻ sinh viên/ học viên

Mã số tài khoản: là mã số thẻ sinh viên/ học viên

Mật khẩu mặc định: 123456 (Bạn đọc phải đổi mật khẩu sau khi tài khoản được kích hoạt)

♦ Đối với tài khoản Thư viện (không kèm thẻ)

Mã số tài khoản: được cấp mã số riêng (qua email/ điện thoại/ nhận trực tiếp tại Quầy Dịch vụ)

Mật khẩu mặc định: 123456 (Bạn đọc phải đổi mật khẩu sau khi tài khoản được kích hoạt)

Lưu ý

- Không được cho người khác sử dụng tài khoản Thư viện;

- Nếu bạn đọc vi phạm, tài khoản Thư viện sẽ bị khóa.

Liên hệ

CN. Nguyễn Thanh Sang

Email: thanhsang@ump.edu.vn