Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.075

: 3.290

Lưu hành tài liệu

Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, mượn về nhà và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này.

Các dịch vụ triển khai bao gồm:

  1. Mượn trả tài liệu tại chỗ và về nhà
  2. Đặt mượn trước tài liệu
  3. Gia hạn tài liệu

Đối tượng phục vụ:

  1. Sinh viên & Học viên SĐH
  2. Giảng viên & Viên chức
  3. Cựu sinh viên và bạn đọc ngoài trường