Chủ nhật, Ngày: 03/03/2024

Thống kê truy cập

968.589

: 1.299

Đặt mượn tài liệu

- Dịch vụ đặt mượn trước tài liệu cho phép bạn đọc đặt trước để giữ chỗ đối với tài liệu cần đọc và có thể tiết kiệm thời gian chờ mượn tài liệu;

- Bạn đọc có thể thực hiện đặt mượn tài liệu từ xa trên smartphone hoặc PC.

Hướng dẫn thực hiện:

♦ Truy cập cổng thông tin điện tử Thư viện, sau đó vào mục OPAC

♦ Đăng nhập (Mã số tài khoản/ Mật khẩu)

♦ Tra cứu và lựa chọn tài liệu

♦ Xem thông tin ngày trả và số yêu cầu đã đặt mượn trước đó

♦ Thực hiện lệnh “Đặt chỗ”

♦ Theo dõi thời gian nhận tài liệu và vị trí lưu tài liệu trên Trang bạn đọc

♦ Liên hệ với nhân viên Thư viện tại Quầy lưu hành của các phòng đọc để nhận tài liệu

Lưu ý:

Tất cả tài liệu đặt trước khi được trả về thư viện sẽ được giữ tại Quầy lưu hành trong 01 ngày. Nếu người sử dụng đặt trước không tới mượn, tài liệu sẽ được đưa ra phục vụ hoặc ưu tiên cho người sử dụng đặt mượn trước tiếp theo.

- Tài liệu lưu tại cơ sở nào thì mượn tại cơ sở đó. Nếu bạn đọc có nhu cầu gửi tài liệu từ nơi lưu trữ về các cơ sở khác của Thư viện, vui lòng báo cho nhân viên Thư viện tại Quầy lưu hành của các cơ sở.

Tài liệu hướng dẫn