Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.038.989

: 3.204

Gia hạn tài liệu

Gia hạn tài liệu nhằm giúp bạn đọc tăng thời gian giữ tài liệu để đọc. Bạn đọc có thể thực hiện gia hạn tài liệu từ xa trên smartphone hoặc PC.

Hướng dẫn gia hạn:

♦ Truy cập website TV tại địa chỉ http://library.ump.edu.vn, sau đó vào mục OPAC

♦ Đăng nhập tài khoản TV

♦ Thực hiện thao tác gia hạn tài liệu

Lưu ý: Sách đã được người khác đặt chỗ thì không được gia hạn

Tài liệu hướng dẫn

Xem thêm: Chính sách mượn trả tài liệu