Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Thống kê truy cập

906.583

: 160

Video phục vụ môn học/ học phần trong CTĐT

  1. CTĐT Bác sĩ Y học Cổ truyền CQ

♦ Môn Giải phẫu I (LT+TH)

► Kênh Youtube Anatomy UMP

♦ Môn Y học cổ truyền Đông Á

► Video Kampo medicine practice