Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Thống kê truy cập

906.586

: 163

Các website phục vụ môn học/ học phần trong CTĐT

A. Khối Kiến thức giáo dục đại cương

1. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh tuyển tập - NXB Chính trị Quốc gia - Năm 2002 - Tập 1

Hồ Chí Minh tuyển tập - NXB Chính trị Quốc gia - Năm 2002 - Tập 2

Hồ Chí Minh tuyển tập - NXB Chính trị Quóc gia - Năm 2002 - Tập 3

B. Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. CTĐT Dược sĩ CQ

♦ Môn TT Hóa dược 1, 2

► The Merck Index

♦ Môn Thiết lập chất đối chiếu

► British Pharmacopoeia catalogue

► European Pharmacopoeia catalogue

♦ Môn GDP và ISO

► OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring

2. CTĐT Bác sĩ Y học Cổ truyền CQ

♦ Môn Giải phẫu học (LT+TH)

► Texas tech University

► Medical Gross Anatomy: Anatomy Tables

♦ Môn Giải phẫu bệnh

The Internet Pathology Laboratory for Medical Education (Hình ảnh giải phẫu bệnh)

♦ Môn Thực vật dược

Biocyclopedia (Phân tích thực vật)

♦ Môn Dược lý

Các kết quả nghiên cứu dược lý trên Pubmed

♦ Môn Y học gia đình 1, 2

► The American Academy of Family Physicians

► The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP)

► Ứng dụng học trực tuyến (online ecademy)

♦ Môn Phụ sản YHHĐ (LT+TH)

Chủ đề Sản phụ khoa trên CSDL Uptodate

Tổ chức Y tế Thế giới

♦ Môn Nhi khoa YHHĐ (LT+TH)

Medscape

♦ Môn Tâm thần (LT+TH)

Các nghiên cứu về Tâm thần học trên CSDL Pubmed

♦ Môn Y học chứng cứ

► Bài giảng video về y học thực chứng - Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn

Cơ sở dữ liệu Pubmed

♦ Môn Chế biến dược liệu (LT+TH)

► Các kết quả nghiên cứu về dược liệu, thuốc YHCT trên CSDL Pubmed

♦ Môn Thuốc YHCT I

► Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam

♦ Môn Thuốc YHCT II

► International society for Ethnopharmacology

♦ Môn Dược lâm sàng kết hợp

Tra cứu tương tác thuốc

♦ Môn TH Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Cơ xương khớp

AAFP - Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ

► American College of Rheumatology

► Bloomsbury Educational Limited

► UC San Diego School of Medicine

♦ Môn Thực hành Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Thận – Nội tiết - Huyết học

► American Diabetes Association

► KDIGO

♦ Môn Y học cổ truyền Đông Á 

Tài liệu điện tử của Yuan Shi Dian

♦ Môn Nghiên cứu khoa học nâng cao

► Ước lượng cỡ mẫu