Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Thống kê truy cập

906.595

: 172

Các phần mềm phục vụ môn học/ học phần trong CTĐT

A. Khối Kiến thức giáo dục đại cương

  1. Môn Nghiên cứu khoa học - Thực hành dựa trên chứng cứ

♦ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  1. CTĐT Bác sĩ Y học Cổ truyền CQ

Phần mềm Elearning - Đại học Y Dược TP.HCM

♦ Môn Y học gia đình 1, 2

Uptodate

♦ Môn Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp hệ thống Thận – Nội tiết - Huyết học

► Sanford Guide

♦ Môn Nghiên cứu khoa học nâng cao

Phần mềm R