Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Thống kê truy cập

1.004.173

: 15.206

Quy định truy cập và sử dụng tài liệu điện tử

THÔNG BÁO

Về Quy định truy cập và sử dụng tài liệu điện tử

 

Nguồn tài liệu điện tử (TLĐT) do Thư viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh quản lý phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên, cán bộ, học viên và sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM bao gồm các cơ sở dữ liệu trường mua quyền truy cập và cơ sở dữ liệu TLĐT nội sinh của Thư viện. Việc truy cập và sử dụng TLĐT phải tuân thủ các quy định sau:

1. Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích học tập, nghiên cứu;

2. Tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, quy định truy cập TLĐT của Thư viện và các điều khoản trong các bản Thoả thuận cấp phép sử dụng đối với từng cơ sở dữ liệu mà Nhà trường đã ký kết với các nhà xuất bản;

3. Không sử dụng bất kỳ hình thức hoặc công cụ tin học nào để tải/ chụp/ lưu trữ tài liệu một cách có hệ thống với bất kỳ mục đích gì; không được phép upload trái phép TLĐT trong các cơ sở dữ liệu lên môi trường mạng của bất kỳ một bên thứ ba nào;

4. Phải tuyệt đối giữ bí mật tên đăng nhập và mật khẩu được cấp; không được tiết lộ, chuyển giao cho người khác sử dụng;

5. Chịu các hình thức nếu vi phạm:

+ Bị ngưng vĩnh viễn quyền truy cập TLĐT;

+ Bồi thường thiệt hại khi nhà cung cấp huỷ hợp đồng với Đại học Y Dược TP.HCM.

6. Thông báo ngay cho Thư viện khi tài khoản không còn an toàn qua email library@ump.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 38 555616./.