Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.035

: 3.250

Hỏi - Đáp

►► Câu hỏi thường gặp

1. Thư viện mở cửa phục vụ lúc mấy giờ? Thư viện có phục vụ Thứ Bảy và Chủ Nhật không?

Trả lời: Thư viện mở cửa phục vụ lúc 7h30 các ngày trong tuần, chỉ có phòng đọc cơ sở chính phục vụ Thứ Bảy. Vào Chủ Nhật, tất cả các phòng đọc đều không phục vụ. Bạn có thể xem chi tiết lịch phục vụ của Thư viện.

2. Làm thế nào để đăng ký tài khoản Thư viện? Làm thế nào để sử dụng tài khoản Thư viện? Tài khoản Thư viện có những tiện ích nào?

Trả lời:

- Để đăng ký tài khoản Thư viện, bạn đọc chỉ cần xuất trình Thẻ Sinh viên, Thẻ Học viên, Thẻ Giảng viên, Thẻ Cán bộ - Viên chức, Thẻ Căn cước công dân/CMND (đối với bạn đọc ngoài trường) tại Quầy Dịch vụ. Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tài khoản Thư viện tại đây.

- Để sử dụng tài khoản Thư viện, bạn đọc truy cập vào website Thư viện tại địa chỉ https://library.ump.edu.vn, sau đó vào mục OPAC để tiến hành đăng nhập. Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tài khoản Thư viện tại đây.

- Khi đăng ký tài khoản Thư viện, bạn đọc có thể sử dụng các tiện ích sau: ra vào Thư viện, mượn trả tài liệu, đặt mượn tài liệu, gia hạn tài liệu, truy cập tài liệu điện tử trên OPAC, nhận thông báo tài liệu mới.

3. Loại tài liệu nào được mượn về nhà?

Trả lời: Bạn đọc chỉ được phép mượn sách trong các kho mượn về nhà tại các phòng đọc của Thư viện. Vui lòng xem đầy đủ chính sách mượn trả tài liệu của Thư viện tại đây.

4. Bạn đọc mượn sách và giáo trình về nhà phải làm như thế nào? Ai là người được mượn sách và giáo trình về nhà? Mỗi lần mượn được mấy cuốn và thời gian bao lâu?

Trả lời:

- Bạn đọc chỉ cần xuất trình Thẻ Sinh viên, Thẻ Học viên, Thẻ Giảng viên, Thẻ Cán bộ - Viên chức khi mượn tài liệu tại Thư viện.

- Mỗi lần mượn sách về nhà tối đa 03 nhan đề (mỗi nhan đề tối đa 01 bản) trong thời gian 15 ngày làm việc. Bạn đọc được quyền gia hạn 01 lần (thời gian gia hạn là 15 ngày/lần).

- Nếu bạn đọc trả sách trễ hạn sẽ phải nộp phạt theo quy định.

5. Bạn đọc mượn sách và giáo trình của Thư viện về nhà có phải trả tiền không?

Trả lời: Sách và giáo trình của Thư viện được phục vụ miễn phí. Hiện tại, Thư viện chưa áp dụng chính sách thế chân tài liệu cho mượn về nhà.

6. Tôi có thể tìm tài liệu trong các đề cương môn học/ học phần ở đâu?

Trả lời:

- Bạn đọc có thể tải danh mục tài liệu môn học theo chương trình đào tạo.

- Bạn đọc có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử để tra cứu tài liệu môn học:

+ Tài liệu in

+ Tài liệu điện tử trên CSDL OPAC

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử mua quyền truy cập
+ Các website, phần mềm theo yêu cầu của giảng viên

7. Thư viện có hỗ trợ tìm kiếm tài liệu khi tôi làm bài tập nhóm, luận văn, luận án, khóa luận, đề tài khoa học không?

Trả lời: 

- Bạn đọc tải và điền Phiếu đăng ký Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

- Gửi phiếu đã điền qua email dichvu.thuvien@ump.edu.vn

- Lưu ý: Miễn phí tìm kiếm thông tin, chỉ tính phí khi bạn đọc có nhu cầu cung cấp tài liệu toàn văn.