Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.082

: 3.297

Liêm chính học thuật

Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, tôn trọng đạo đức trong nghiên cứu khoa học, tránh xâm phạm quyền của chủ thể khác và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho các bài báo, báo cáo khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, tham luận khoa học, tiểu luận, báo cáo chuyên đề hay bất cứ dạng văn bản, kết quả khoa học nào khác do cá nhân hay tập thể đã tạo ra trong hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên, nghiên cứu, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên sau đại học thuộc trường cần tuân thủ quy định sau đây:

Quyết định 898/QĐ-ĐHYD ngày 28 tháng 03 năm 2019 về việc ban hành Quy chế kiểm soát và xử lý vi phạm trích dẫn, chống đạo văn các tác phẩm học thuật tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.