Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Thống kê truy cập

1.004.158

: 15.191

Tình nguyện viên

Quy định về chế độ làm việc của tình nguyện viên tại Thư viện

Thời gian làm việc

- Sinh viên làm việc trong hoặc ngoài giờ hành chính tùy theo lịch làm việc đăng ký với Thư viện theo mẫu phiếu online https://forms.office.com/r/aswfBRcpwd.

- Sinh viên phải tự đảm bảo giờ làm việc không ảnh hưởng đến lịch học tập của cá nhân.

- Thời gian làm việc đảm bảo tối thiểu 04 giờ/tuần (áp dụng đối với sinh viên làm việc trực tiếp tại các cơ sở của Thư viện).

► Công việc tham gia tình nguyện

Tùy theo năng lực, sở trường, nhu cầu tham gia, tình nguyện viên tại Thư viện sẽ được phân công thực hiện các công việc sau:

- Trực quầy phục vụ;

- Phân loại, định đề mục – chủ đề, định từ khóa, biên mục nhập máy tài liệu ở mức cơ bản;

- Tham gia công tác kiểm kê, thanh lý tài liệu Thư viện theo phân công;

- Quay video hướng dẫn truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử hiện có của Thư viện;

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu môn học;

- Chỉnh lý dữ liệu thư mục trên CSDL OPAC của Thư viện cơ sở chính và các thư viện khoa;

- Thiết kế các sản phẩm quảng cáo như tờ rơi, tờ bướm, bookmark, standee… quảng bá sách hay, dịch vụ Thư viện, sự kiện…;

- Viết bài giới thiệu sách mới, sách hay, sách xuất bản của trường đăng trên website, Fanpage Thư viện;

- Một số công việc khác theo kế hoạch.

Nhiệm vụ và quyền lợi của tình nguyện viên Thư viện

►►Nhiệm vụ

- Tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên quản lý công việc tình nguyện.

- Đối với sinh viên làm việc trực tiếp tại các cơ sở của Thư viện:

+ Đăng ký lịch làm việc với nhân viên phụ trách trước 01 tuần, làm việc theo lịch trực đã đăng ký. Trường hợp tình nguyện viên vắng mặt sau khi đã đăng ký lịch làm việc thì phải báo với nhân viên phụ trách trước 01 ngày để giải quyết. Các trường hợp:

♦ Vắng mặt mà không xin phép: Trừ 02 giờ; trường hợp tái phạm thì hủy toàn bộ  số giờ làm việc trong học kỳ;

♦ Đi trễ, về sớm mà không xin phép quá 02 lần: Trừ 02 giờ/tuần làm việc.

+ Phải tham gia làm việc tối thiểu 80 giờ/học kỳ mới được tính điểm rèn luyện. Trường hợp tình nguyện viên chưa làm việc đủ 80 giờ/ học kỳ thì Thư viện sẽ lưu hồ sơ và cộng số giờ làm việc cho học kỳ tiếp theo.

+ Không làm việc riêng trong giờ làm việc tại Thư viện;

+ Sau mỗi buổi làm việc, tình nguyện viên phải ký tên vào sổ đăng ký (để làm căn cứ tính giờ).

- Đối với sinh viên làm việc từ xa phải đảm bảo hoàn tất khối lượng công việc được giao theo thời gian quy định. Việc đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản phẩm đầu ra.

►► Quyền lợi

- Được tập huấn trước khi bắt đầu công việc;

- Đảm bảo thành thạo kỹ năng khai thác thông tin;

- Được bố trí thời gian làm việc phù hợp với lịch học tập;

- Được ưu tiên về chính sách mượn trả - gia hạn tài liệu tại Thư viện;

- Được cộng điểm rèn luyện tối đa 04 điểm/ học kỳ (Căn cứ Mục 4.1, Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ tín chỉ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-ĐHYD ngày 30/09/2021).

► Kỹ năng, phẩm chất của tình nguyện viên

Tình nguyện viên tại Thư viện cần có các yêu cầu về kỹ năng, phẩm chất sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, yêu thích công việc của Thư viện.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc trong môi trường tập thể.

- Kiên nhẫn, chăm chỉ và chịu được áp lực của công việc.

- Ứng dụng tốt tin học văn phòng như word, excel, powerpoint.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, internet và các mã nguồn mở là một lợi thế cạnh tranh.

Cuối mỗi học kỳ, nhân viên phụ trách gửi danh sách sinh viên tham gia tình nguyện tại Thư viện cho phòng Công tác Sinh viên để làm căn cứ tính điểm rèn luyện cho sinh viên./.

Tải file Quy định về chế độ làm việc của tình nguyện viên tại Thư viện (Số 26/QĐ-TV, 06/11/2023)