Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.042

: 3.257

Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thông tin

Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thư viện. Mục tiêu của hoạt động này là trang bị kiến thức, kỹ năng thông tin cho bạn đọc về Thư viện và các dịch vụ tiện ích đi kèm; biết cách sử dụng Thư viện và sử dụng Thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin trên các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như trên mạng internet.

Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thông tin của Thư viện bao gồm:

1. Hướng dẫn sử dụng Thư viện

Đây là nội dung đào tạo bắt buộc đối với sinh viên năm nhất.

Nội dung đào tạo

♦ Giới thiệu chung về Thư viện

♦ Thông tin về các quy định và chính sách của Thư viện

♦ Giới thiệu về các nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ tiện ích hiện có của Thư viện

♦ Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên Cổng thông tin điện tử Thư viện

♦ Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác tài nguyên thông tin trên CSDL OPAC

♦ Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác tài nguyên thông tin trên CSDL điện tử mua quyền truy cập

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại các phòng máy của trường

Thời gian đào tạo: Đầu mỗi năm học, Thư viện sẽ liên hệ với Tổ Đào tạo các khoa để sắp xếp lịch tập huấn cho sinh viên. Tổ Đào tạo các khoa sẽ thông báo lịch tập huấn cho ban cán sự các lớp.

2. Đào tạo kỹ năng thông tin

Với mục tiêu trang bị và phát triển thói quen và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của bạn đọc, Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM triển khai tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng thông tin theo từng chuyên đề cụ thể:

Nội dung đào tạo:

♦ Thực hành khai thác nguồn học liệu mở;

♦ Hướng dẫn sử dụng Endnote;

♦ Hướng dẫn tìm tin trên Google;

♦ Khai thác hiệu quả Thư viện phục vụ cho nghiên cứu khoa học

♦ Các chuyên đề khác theo yêu cầu

Thời gian đào tạo: Bạn đọc sẽ được thông báo khi có lớp

Đăng ký các lớp chuyên đề kỹ năng thông tin: Thực hiện khi có thông báo tổ chức lớp

Nhân viên phụ trách đào tạo kỹ năng thông tin:

CN. Trần Thị Nghĩ Vân

Điện thoại: 0898 405 501

Email: tranthinghivan@ump.edu.vn