Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Thống kê truy cập

1.004.167

: 15.200

Giờ mở cửa

1. Cơ sở chính

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 đến 20h00

- Thứ Bảy: 8h00 đến 16h00

- Ngày Chủ nhật, ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định

2. Phòng Đọc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 đến 18h00

- Thứ Bảy, Chủ nhật: nghỉ

- Ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định

3. Phòng Đọc Khoa Y học Cổ truyền

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 đến 16h30

- Thứ Bảy, Chủ nhật: nghỉ

- Ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định

4. Phòng Đọc Khoa Y tế Công cộng

- Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: Từ 7h30 đến 12h00

Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

- Thứ Bảy, Chủ nhật: nghỉ

- Ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định

5. Phòng Đọc Khoa Dược

- Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7h30 đến 11h30

Chiều: 13h00 đến 17h00

- Thứ Bảy, Chủ nhật: nghỉ

- Ngày Lễ, Tết: nghỉ theo quy định