Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.012

: 3.227

►► Bản mô tả vị trí việc làm

►► Thông tin liên hệ nhân viên Thư viện

Tổng số nhân sự Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM là 13 người. Trong đó, 08 nhân sự thuộc Thư viện cơ sở chính, 05 nhân sự thuộc quản lý của các khoa.

Cơ cấu nhân sự hiện tại của Thư viện:

♦ 01 Trưởng Thư viện

♦ 02 tổ trưởng

♦ 10 nhân viên