Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.020

: 3.235

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

  1.  

TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh

Trưởng TV

0937 911 277

tinhnguyen@ump.edu.vn

  1.  

CN. Trần Thị Nghĩ Vân

Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ

0898 405 501

tranthinghivan@ump.edu.vn

  1.  

CN. Nguyễn Thị Khuyên

Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Thông tin

0707 676 710

nguyenthikhuyen@ump.edu.vn

  1.  

CN. Lê Thanh Tâm

Chuyên viên CNTT

0908 083 275

lethanhtam@ump.edu.vn

  1.  

CN. Diệp Thị Diễm Phúc

Chuyên viên CNTT

0918 479 200

diemphuc@ump.edu.vn

  1.  

CN. Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên CNTT

0903 394 486

thanhsang@ump.edu.vn

  1.  

CN. Trần Thị Tuyết Nga

Thư viện viên

0979 393 682

tuyetnga@ump.edu.vn

  1.  

CN. Huỳnh Thị Ngọc Hà

Thư viện viên

0382 914 719

ngocha@ump.edu.vn