Thứ tư, Ngày: 27/09/2023

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Địa chỉ: Số 217, đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 028 38 555 616

Email: library@ump.edu.vn

Website: https://library.ump.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/LibraryofUMP