Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Thống kê truy cập

906.641

: 218

Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Loại văn bản:  Cơ quan ban hành: 
Tìm kiếm
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối
 STT  Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản  Xem 
1. Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
2. Nghị định 17/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Luật 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
4. Nghị định 98/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
5. Luật 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống ma túy
6. Luật 71/2020/QH14 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người sửa đổi
7. Thông tư 122/2020/QH14 Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
8. Nghị quyết 114/2020/QH14 Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
9. Nghị quyết 106/2020/QH14 Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
10. Nghị quyết 105/2020/QH14 Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
11. Nghị quyết 102-2020-QH14 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
12. Nghị quyết 103/2020/QH14 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên liên minh Châu Âu
13. Nghị quyết 104/2020/QH14 Nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức
14. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
15. Luật 46/2019/QH14 Luật Thư viện
16. Luật 44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
17. Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
18. Thông tư 18/2016/TT-BYT Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
19. Luật 105/2016/QH13 Luật Dược
20. Thông tư 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ
21. Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
22. Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện
23. Thông tư 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
24. Luật 19-2012/QH13 Luật Xuất bản
25. Luật 09/2012/QH13 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối