Dữ liệu biên mục
Cao, Minh Nga, PGS.TS., chủ biên
        Virus y học / Cao Minh Nga chủ biên... [và những người khác]. - Hà Nội : Y học, 2016. - 241 tr. : minh họa, bảng ; 26 cm.
        Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Vi sinh
        Tên các tác giả ghi ở mặt sau trang nhan đề: PGS.TS. Cao Minh Nga (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Thanh Bảo, PGS.TS. Lý Văn Xuân, TS.BS. Hoàng Tiến Mỹ
        Gồm thư mục tham khảo cuối mỗi bài

        Tóm tắt: Giới thiệu về phân loại, hình thái, cấu trúc, sự tăng trưởng, di truyền của virus. Bệnh sinh các bệnh và kiểm soát các bệnh do virus. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh nhiễm vi sinh vật, virus đậu mùa, virus Rubella, virus Rota, các virus viên gan, HIV/AIDS, virus Ebola, virus Zika..

        ISBN
        
1. Virology -- textbook.
I. Nguyễn, Thanh Bảo, GS.TS. II. Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Vi sinh. III. Nhan đề

Số định danh : QW 160 CAO 2016

Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101019283
DHYD: Kho Mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101019284-92, 0101019419
  • Số bản: 11
  • Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn