Dữ liệu biên mục
        Sinh lý học y khoa / Nguyễn Thị Lệ chủ biên... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 642 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm.
        Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Sinh lý học
        Tên các tác giả ghi ở mặt sau trang nhan đề: PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lệ (Chủ biên), PGS.TS.BS. Trần Thị Liên Minh, PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, PGS.TS.BS. Mai Phương Thảo, ThS.BS. Đặng Huỳnh Anh Thư, BS. Nguyễn Bình Thư, ThS.BS. Lê Quốc Tuấn, ThS.BS. Vũ Trần Thiên Quân, ThS.BS. Bùi Diễm Khuê
        Ngoài bìa ghi: PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc (Chủ biên), PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lệ (Chủ biên)
        Gồm thư mục tham khảo cuối mỗi bài

        Tóm tắt: Trình bày kiến thức về sinh lý hệ máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thận tiết niệu, hệ tiêu hoá – gan mật, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh cơ, hệ cảm giác, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh cao cấp

        Nội dung: Chương I: Sinh lý hệ máu -- Chương II: Sinh lý hệ tuần hoàn -- Chương III: Sinh lý hệ hô hấp -- Chương IV: Sinh lý hệ thận niệu -- Chương V: Sinh lý hệ tiêu hóa - gan mật -- Chương VI: Sinh lý hệ nội tiết -- Chương VII: Sinh lý hệ sinh sản -- Chương VIII: Sinh lý hệ thần kinh cơ -- Chương IX: Sinh lý hệ cảm giác -- Chương X: Sinh lý hệ thần kinh trung ương -- Chương XI: Sinh lý hệ thần kinh cấp cao

        ISBN
        
1. Physiology.2. Human physiology.
I. Trần, Văn Ngọc, PGS.TS., chủ biên. II. Nguyễn, Thị Lệ, PGS.TS., chủ biên. III. Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Sinh lý học.

Số định danh : QT 104 SIN 2020

Dữ liệu xếp giá   
DD_KTYH: Kho mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
TV003625-32
DD_KTYH: Sách tiếng Việt [ Rỗi ]  Sơ đồ
TV003623-4
DHYD: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101020450
DHYD: Kho Mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101022477-96
  • Số bản: 31
  • Số bản rỗi: 31 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn