Dữ liệu biên mục
        Ký sinh trùng y học : Giáo trình đại học / Trần Xuân Mai chủ biên...[và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Y học, 2015. - 564 tr. : minh họa ; 26 cm.
        Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Ký sinh học
        Gồm thư mục tài liệu tham khảo trong chính văn

        Tóm tắt: Đại cương về ký sinh học. Tìm hiểu về đặc điểm, chu trình phát triển, dịch tễ, bệnh học và điều trị một số loại bệnh do ký sinh trùng gây ra như: đơn bào, giun, sán, côn trùng, vi nấm học

        ISBN
        
1. Parasitology -- Textbooks.2. Medical parasitology -- Textbooks.3. Ký sinh trùng y học -- Giáo trình.
I. Trần, Xuân Mai, PGS.TS., chủ biên. II. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Ký sinh học.

Số định danh : QX 4 KYS 2015

Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101021300
DHYD: Kho Mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101021301-29
  • Số bản: 30
  • Số bản rỗi: 29 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn