Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :87025
  Tổng số xếp giá :82325
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :1249

Tài liệu mới
  1. Khảo sát tỉ lệ các vị trí đánh dấu trình tự bị mất trên vùng gen AZF của nhiễm sắc thể Y ở nam giới vô sinh do vô tinh hoặc thiểu tinh / Nguyễn Việt Băng Châu.
  2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân lao vú / Phạm Công Hiệp.
  3. Nghiên cứu tình hình và hành vi tự ý sử dụng thuốc ảnh hưởng đến mật độ xương và các yếu tố liên quan ở người dân trên 50 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023 / Nguyễn Ngọc Phương Thảo.
  4. Khảo sát tần suất biến thể c.1905+1GA gen DPYD người trưởng thành bằng phương pháp Real-time PCR high resolution melting / Nguyễn Ước Nguyện.
  5. Xác định tỷ lệ phá thai lập lại và các yếu tố liên quan ở những phụ nữ dân tộc Khmer đến phá thai tại Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh / ê Thị Thanh Huyền.
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Sinh lý học y khoa / Nguyễn Thị Lệ chủ biên... [và những người khác].(35)
  2. Ký sinh trùng y học : Giáo trình đại học / Trần Xuân Mai chủ biên...[và những người khác].(29)
  3. Atlas Giải phẫu người / Frank H. Netter ; Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch.(26)
  4. Virus y học / Cao Minh Nga chủ biên... [và những người khác].(24)
  5. Đạo đức y học / Trần Diệp Tuấn chủ biên.(24)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 12/2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện