Thứ sáu, Ngày: 01/12/2023

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

SÁCH HAY THÁNG 01/2023: Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản - Chủ biên PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm

Bộ sách gồm 02 tập: Tập 1 - Dành cho bác sĩ lâm sàng; Tập 2 - Dành cho phôi học lâm sàng.

Thông báo phục vụ cơ sở dữ liệu sách điện tử WILEY

Cơ sở dữ liệu sách điện tử WILEY bao gồm 20 tựa sách thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau về khoa học sức khỏe.
Đối tác
Quảng cáo