Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.024

: 3.239

Lưu chiểu tài liệu

►► Các văn bản căn cứ

1. Quyết định số 693/QĐ-ĐHYD ngày 14/04/2020 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phát triển vốn tài liệu Thư viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

2. Quyết định số 849/QĐ-ĐHYD ngày 30 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định nộp lưu chiểu luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp đại học, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và một số loại tài liệu khác cho Hệ thống Thư viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

►► Quy trình tiếp nhận tài liệu lưu chiểu

►► Biểu mẫu

1. Giấy xác nhận nộp lưu chiểu tài liệu

2. Giấy thỏa thuận cho phép số hóa, công khai toàn văn

3. Mẫu nhãn đĩa CD-ROM

►► Hướng dẫn nộp file điện tử

1. Tài liệu điện tử dưới dạng file mềm được nộp lưu chiểu về Thư viện qua email luuchieu@ump.edu.vn trước khi đến nộp bản in

2. Định dạng file: .doc hoặc .pdf (đối với văn bản, file không được đặt mật khẩu) và dạng .mp4 hoặc .mov hoặc .avi (đối với video hoặc ảnh động).

3. Nội dung và hình thức file: phải trùng khớp với bản in nộp về Thư viện

4. Quy cách đặt tên file: Năm xuất bản/ bảo vệ/ nghiệm thu_Tên_Họ và tên lót_Loại hình tài liệu

Ví dụ:

- Khóa luận tốt nghiệp đại học: 2022_Lợi_NguyễnTấn_KL

- Đề án/ Đồ án: 2022_Lợi_NguyễnTấn_ĐA

- Luận văn Thạc sĩ: 2022_Lợi_NguyễnTấn_LVTHS

- Luận văn Bác sĩ Nội trú: 2022_Lợi_NguyễnTấn_LVBSNT

- Luận văn Chuyên khoa cấp II: 2022_Lợi_NguyễnTấn_LVCKII

- Tiến sĩ: 2022_Lợi_NguyễnTấn_LATS

- Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở: 2022_Lợi_NguyễnTấn_NCKH

- Bài báo khoa học: 2022_Lợi_NguyễnTấn_BB

- Sách: 2022_Lợi_NguyễnTấn_Sách

5. Đối với các loại tài liệu lưu chiểu được quy định tại Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 trong Quy định nộp lưu chiểu (Quyết định số 849/QĐ-ĐHYD ngày 30 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh): sau ngày 31/08/2019 Thư viện sẽ không tiếp nhận CD mà chỉ nhận file mềm qua email trên.

Nhằm đảm bảo công tác lưu chiểu tài liệu được thành công tốt đẹp, Thư viện kính mong các cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác này.