Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.047

: 3.262

►► Quy chế Tổ chức và hoạt động Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ngày 03 tháng 07 năm 2019, PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn - Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM ký Quyết định số 2043/QĐ-ĐHYD ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Tải văn bản gốc tại đây

►► Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Thư viện gồm Ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng: Khối Dịch vụ thông tin, Khối Nghiệp vụ.

►► Cơ cấu hoạt động:

♦ Sơ đồ tổ chức cơ bản

♦ Nghiệp vụ

♦ Dịch vụ thông tin

♦ Các hoạt động khác