Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Bộ sưu tập các quy trình kỹ thuật y tế

Bộ sưu tập được Thư viện thu thập từ những nguồn tài liệu miễn phí có uy tín trên mạng internet về các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hệ thống quy trình thao tác chuẩn SOP Thư viện

Hệ thống các quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được ban hành của Thư viện.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LEXICOMP VÀ ACCESS MEDICINE - McGRAW-HILL

Theo thống kê do các nhà xuất bản cung cấp, số lượt truy cập của hai cơ sở dữ liệu này tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh rất cao. Cụ thể, Access Medicine đạt tổng cộng 4,004 lượt truy cập, Lexicomp đạt tổng cộng 1,163 lượt truy cập.

Triển khai khảo sát đánh giá chất lượng và hiệu quả của video “Tìm kiếm y văn dành cho Nghiên cứu sinh"

Nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả của video “Tìm kiếm y văn dành cho Nghiên cứu sinh", Thư viện triển khai khảo sát lấy ý kiến của người sử dụng Thư viện.
Đối tác
Quảng cáo