Thứ hai, Ngày: 27/05/2024

Thống kê truy cập

1.026.489

: 15.385

Mendeley

Công cụ quản lý tài liệu tham khảo miễn phí và mạng xã hội hàn lâm giúp tổ chức nghiên cứu, hợp tác với những người khác trực tuyến và khám phá những nghiên cứu mới nhất, những việc có thể làm với Mendeley:

• Tạo ra thư mục tự động;

• Cộng tác trực tuyến dễ dàng với các nhà nghiên cứu khác;

• Đưa vào tài liệu từ các phần mềm nghiên cứu;

• Tìm tài liệu liên quan;

• Truy cập tài liệu trực tuyến từ bất cứ đâu;

• Đọc tài liệu trên đường với ứng dụng iPhone.

Video hướng dẫn sử dụng Mendeley

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mendeley reference manager

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Mendeley phiên bản mới